Ще се застъпим ли за килията на Паисий, или ще слушаме кючеци?