Пазарджишки „талант” наръга с НОЖ мъж. Той ПОВРЪЩА КРЪВ