Георги Изворски: Познаваме космическата мярка за Любов

Краят на света всъщност ще бъде квантов скок на човечеството в ново измерение!