Георги Изворски: Познаваме космическата мярка за Любов