Какво е проклятие? Майчино, семейно и др. Видове клетви и заклинания. Как се прави и разваля?