Професор Стамен Стаменов: Светлите сили взеха превес в Космоса и това е добра вест за Земята