Черна магия за смърт със сапун, с монети и копанарска магия. Как се прави?

Черна магия: как се прави и разваля. За любов и за раздяла. За пари, срещу съседи. Симптоми на черна магия