В степите на Казахстан беше направено изключително откритие