Преподобният Св. Иван Рилски моли Господ за България и българите!