Изцелителната сила, вярата и възкресението на Исус Христос