Земното магнитно поле се срива и полюсите може би ще се сменят

Юбилейната година на Ватикана – с цел икуменизъм, сближаване с Исляма и НСР