Има и други пророчества за Края на света! ВИЖТЕ ГИ!

Нютон предсказва настъпването на Апокалипсиса през 2060 г.