ЧУДО! Обречено момиче стана от инвалидната количка и проходи