Тайни и загадки в смъртта на Георги Балабанов

Хачо Бояджиев без имоти?

Проклятие превърнало къща в мъртвешки дом