Името! Първата буква е доминираща! (Вижте какъв сте според нея)