Рождество Христово – изпълнение на Божието обещание