Един от начините на духовно израстване се постига чрез Лествицата на Св. Йоан

Изпитанията ни се дават, за да преминем с достойнство през тях