Разкриха легендата за Ел Дорадо, Свещения Граал за търсачите на злато