Зофия Шчербак: Ванга ни посочваше с пръсти колко дни й остават

Зофия Шчербак: Особеностите в характера са свързани със заболяванията

Зофия Шчербак: Хора, които прохождат, не стават по-добри и това е абсурд!