Разберете кое животно носите в себе си според личното си име

Значение на женските имена с „Й“, напр. Йоанна

КАКВО СЕ КРИЕ В ИМЕТО ТИ

Антропонимика или наука за имената на хората