Знак за безкрайност – каква е нематематическата му символика?