Цялата Вселена е подчинена на Златното сечение

8 поразителни примера за Златното сечение на Фибоначи в природата