В денонощието има “Златната минута”, в която се сбъдват желания!