В денонощието има „Златната минута“, в която се сбъдват желания!