Списък: Истински ходжа за разваляне на магии. Добър ходжа: Адем, Сабри, Алия и др.

Зеви ходжа: Приемам само за добро!