Хайдемари Швермер: Чудото „живот без пари“: възможно ли е?