Тези Е-та не са забранени, а водят до рак и рушат ДНК!