Тези Е-та не са забранени, а водят до рак и рушат ДНК!

Опасно! На пазара – бои за яйца с отровни съставки!