Ефектът Медичи ни прави по-успешни и ефективни в живота