Дванадесетия дом: от края на надеждата към началото на истината

КРАСИМИР КУРТЕВ Е ЕДИН ОТ АДЕПТИТЕ НА ЗЕМЯТА – посочва Елен Николов