Позата по време на сън разкрива здравословното състояние