Елка Стефанова: Магията действа върху рода и след смъртта на човека