Петя Александрова за „България в потури, но с цилиндър“, колоритни късчета история