Старица „поправя“ фреска на 120 години, мистър Бийн да замълчи!