КРАСИМИР КУРТЕВ Е ЕДИН ОТ АДЕПТИТЕ НА ЗЕМЯТА – посочва Елен Николов