Интроверт или екстроверт? Тест, признаци на интровертност и значение