Учестеното сърцебиене – на какво се дължи (+ предупреждение)!

Аритмиите и екстрасистолите обикновено са безопасни