Иконата на Богородица, открита след пророчески сън, излъчва топлина