Едуард Стърнс: Българите не са народ, а сбирщина от прости хора!