Мистичната египетска котка – между реалното и сакралното