Господ наказа разузнавача, който открадна „История славяноболгарская”на Св. Паисий от Зографски манастир