Учен се инжектира с непознати бактерии – резултатите са изумителни