Мистерията на абсолютното число 42 е разкрита, това е кодът на живота