Уникални древни градове са открити в Азия с модерна лазерна технология