Древен шумерски цилиндричен печат изобразява звезда и 12 планети