За 24-годишната родилка: Горката е загубила детенцето си, а вие я обиждате!

В защита на 24-годишната студентка: В Родилен дом колко родилки и деца измряха през годините?!?