Бог не е старец на небето, а е това в нас, което ни прави добри!