Научете какво означава ако имате буква „М” на своята длан!

Хиромантия и хирогномия: Примитивната ръка