Принципът „Бог умря!“ и днешния тероризъм. Има ли връзка?