Още една нещастна драма на пешеходната пътека днес