Земята е планета на рептилите. Има ли ги в България?

Анунаки – в легендите на шумерите! Били ли са те на земята?

Илюминати – тайното общество, контролиращо света