Ако разсипете сол на земята… Какво означава разсипана сол? | Суеверия и поверия

Да разсипеш сол не е на добре – виж още страшни поверия!